/uploaded/thuvien/anh%20khao%20sat/theme-01-01-01.jpg
Kích thước 0.7-1.2 mm
Kích thước 0.7-1.2 mm

Kích thước 0.7-1.2 mm

Product code: QP0712

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: VBS
  • Xuất xứ: Quảng Nam, Việt Nam
  • Quy cách:
  • Ứng dụng: Vật liệu chịu lửa, dẫn điện, sử dụng trong xây dựng sản xuất super phosphate, sản xuất sơn epoxy, sản xuất sơn nước cao cấp,...

Sản phẩm khác