/uploaded/thuvien/anh%20khao%20sat/theme-01-01-01.jpg
Kích thước 2.5 - 5.0 mm
Kích thước 2.5 - 5.0 mm

Kích thước 2.5 - 5.0 mm

Product code: QP2550

  • Thương hiệu: VBS
  • Xuất xứ: Quảng Nam, Việt Nam
  • Quy cách:
  • Ứng dụng: Phong thủy, vật liệu chịu lửa, dẫn điện, sử dụng trong xây dựng sản xuất super phosphate, sản xuất sơn epoxy, sản xuất sơn nước cao cấp,...

Sản phẩm khác

Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua