/uploaded/thuvien/anh%20khao%20sat/theme-01-01-01.jpg

Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

1. Số lượng cần tuyển: 01
2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch quản trị nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược và mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty
2. Xây dựng hệ thống, chính sách quản trị và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược của Công ty
3. Lãnh đạo, điều hành Phòng HCNS, cung cấp các dịch vụ HCNS đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty; Tham mưu cho BGĐ và các trưởng phòng ban trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong quan hệ lao động
4. Bảo đảm hoạt động hành chính văn phòng, an ninh trật tự, an toàn PCCC, hồ sơ pháp lý, quản lý việc sử dụng tài sản công cụ, dụng cụ trong toàn Công ty
5. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp kích thích- khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
6. Thay mặt BGD phổ biến các quy định, quy chế và kết nối các phòng ban, phân xưởng sản xuất làm việc hiệu quả
7. Thực hiện các Công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực hoặc các ngành liên quan
2. Có kinh nghiệm từ 3- 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc ở đơn vị sản xuất Đá
3. Am hiểu Luật Lao động và các chế độ chính sách.

*Yêu cầu kỹ năng:
- Kỹ năng xây dựng hệ thống, chính sách
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục
- Kỹ năng quản lý, giải quyết xung đột nội bộ
- Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên thành thạo Tiếng Trung

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN

Ứng viên nộp hồ sơ và ghi rõ họ tên, vị trí ứng tuyển về địa chỉ email info@vbstones.com
Hạn chót ứng tuyển: 10/07/2020