/uploaded/thuvien/anh%20khao%20sat/theme-01-01-01.jpg

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kiểm nghiệm

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kiểm nghiệm

1. Số lượng cần tuyển: 01 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

1. Số lượng cần tuyển: 01 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  
Tuyển dụng vị trí Nhân viên Y tế

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Y tế

1. Số lượng cần tuyển: 01 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  
Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán kiêm Thủ kho

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán kiêm Thủ kho

1. Số lượng cần tuyển: 01 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  
Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nhân sự

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nhân sự

1. Số lượng cần tuyển: 01 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  
Tuyển dụng vị trí Quản đốc Phân xưởng Nghiền mịn

Tuyển dụng vị trí Quản đốc Phân xưởng Nghiền mịn

1. Số lượng cần tuyển: 03 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  
Tuyển dụng vị trí Quản đốc Phân xưởng Cơ điện

Tuyển dụng vị trí Quản đốc Phân xưởng Cơ điện

1. Số lượng cần tuyển: 01 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  
Tuyển dụng vị trí Quản đốc Phân xưởng Nghiền thô

Tuyển dụng vị trí Quản đốc Phân xưởng Nghiền thô

1. Số lượng cần tuyển: 02 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

1. Số lượng cần tuyển: 01 2. Địa điểm làm việc: Lô CN, Khu công nghiệp đông quế Sơn, Xã Hương an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam